daar in het stille water
later uit gisteren
voorbij gedreven
© Anja: Tekelenburg