TUNNELVISIE is één van de virtuele kunstwerken in de openbare ruimte binnen de gemeente Houten.
De dorpsdichters zien graag meer inspirerende teksten terug in het straatbeeld van Houten en de kleine kernen.

Uiteraard is het ultieme streven deze kunstwerken uiteindelijk daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen.
Tot die tijd schetsen we met de virtuele kunstwerken een beeld van hoe locaties kunnen worden verrijkt.

TUNNELVISIE met de tekst: “HOE DIEPER JE GAAT, HOE GROTER JE WORDT”, is een kunstwerk voor de fietstunnel tussen de Molenzoom en de Kruisboog. Het refereert aan de kernactiviteiten van de Kruisboog: leren en sporten.

Heeft u een inspirerend idee voor virtuele Houtense buitenkunst? Stuur gerust uw idee naar ons op: info@dorpsdichterhouten.nl
Wij werken het idee graag voor u uit tot een virtueel kunstwerk.