niet vloeken, niet tieren
en zeker niet schelden
hier zijn de woorden
echt letterlijk helden

taal als verpakking
van wat je bedoelt
wat je ervaart
en je zinnelijk voelt

taal vult de gaten
brengt ons dichterbij
vormt soms een spiegel
voor ons allebei

wát wij hier schrijven
is nimmer banaal
wel grensoverschrijdend
dus toch schuttingtaal

© Gedicht: Danny Keff – 2024
© foto: René van den Brandt – 2024