een wilde waanzin
spettert gedachten
en dromen doorheen
een etherisch venster
gericht op een fractie
van het geheel

er valt ons schoonheid
ten deel indien wij zien

waar de lente haar
geschenken in lover
voor ogen tovert

Anja Tekelenburg