Inzending en plaatsing

Met een inzending geeft een bezoeker de redactie van dorpsdichterhouten.nl toestemming voor publicatie op dorpsdichterhouten.nl.

Indien een bezoeker verlangt dat zijn of haar inzending van de website wordt verwijderd, zal de redactie van dorpsdichterhouten.nl binnen een redelijke termijn aan dit verzoek voldoen.

dorpsdichterhouten.nl behoudt zich het recht voor en is bevoegd tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Indien de door derden aangeboden en/of reeds geplaatste informatie strijdig is met de wet, met de belangen van Internetgebruikers in het algemeen en die van dorpsdichterhouten.nl in het bijzonder, behoudt dorpsdichterhouten.nl zich het recht voor dergelijke informatie zonder verdere opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen. Geweigerde en/of verwijderde informatie wordt zo spoedig mogelijk althans binnen een redelijke termijn vernietigd.

Meer in het bijzonder is de redactie van dorpsdichterhouten.nl bevoegd om naar eigen inschatting en inzicht inzendingen te plaatsen dan wel zonder verdere opgave van redenen te weigeren. Criteria die daarbij een rol kunnen spelen zijn:
strijd met de wet, met de belangen van Internetgebruikers in het algemeen en die van dorpsdichterhouten.nl in het bijzonder;
partijpolitieke of commerciële kleuring; plagiaten en vertalingen.

De redactie van dorpsdichterhouten.nl kan nimmer worden verplicht aangeboden inzendingen te publiceren. Aangeboden inzendingen die niet worden geplaatst zullen zo spoedig mogelijk worden vernietigd.

Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten van publicatie.

Copyright

Op alle door dorpsdichterhouten.nl verstrekte informatie, op de website aanwezige voorzieningen en op de vormgeving van de website is copyright van toepassing met uitzondering van die zaken waarbij uitdrukkelijk is vermeld dat het copyright bij een ander berust.

Een bezoeker van dorpsdichterhouten.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in dorpsdichterhouten.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van dorpsdichterhouten.nl, ook niet via een eigen netwerk.

Het persoonlijk auteursrecht op de inzendingen berust en blijft berusten bij de betreffende auteurs.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die de redactie van dorpsdichterhouten.nl aan de samenstelling van dorpsdichterhouten.nl besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op dorpsdichterhouten.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de auteursrechtelijke aspecten van publicatie. Door plaatsing van een inzending onderschrijft de redactie van dorpsdichterhouten.nl geen idee n, suggesties of meningen die door auteurs worden verkondigd.

De uitgever, redactie en medewerkers van dorpsdichterhouten.nl alsmede de met dorpsdichterhouten.nl samenwerkende bedrijven sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dorpsdichterhouten.nl, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om dorpsdichterhouten.nl te kunnen raadplegen, zelfs indien dat verlies van data en gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft.

De uitgever, redactie en medewerkers van dorpsdichterhouten.nl alsmede de met dorpsdichterhouten.nl samenwerkende bedrijven zijn eveneens niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van dorpsdichterhouten.nl is verkregen, zelfs indien dat verlies van data en gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft.

De redactie van dorpsdichterhouten.nl behoudt zich het recht voor om voor haar moverende redenen en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de website. Zij is nimmer verplicht, noch vooraf noch achteraf, derden van deze wijzigingen op de hoogte te stellen.

Privacy

dorpsdichterhouten.nl verklaart de gegevens en informatie verkregen van haar bezoekers niet aan derden ter beschikking te stellen, behoudens het geval dat dit noodzakelijk is in verband met de koop van een produkt op deze site door een bezoeker. dorpsdichterhouten.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en de overige geldende privacyregels en reglementen.

Links

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via dorpsdichterhouten.nl een externe link is opgenomen naar zijn site, zal dorpsdichterhouten.nl met deze eigenaar in overleg treden en desgevraagd de betreffende link binnen een redelijke termijn verwijderen.

Slot

Naast deze voorwaarden kunnen andere algemene (leverings-)voorwaarden door dorpsdichterhouten.nl worden gehanteerd.

Cookies

Introductie

Wij gebruiken cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je eventueel voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites.

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Tracking cookies van onze adverteerders

Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders tracking cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics -dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.