daar alle dagen
alleen in zijn hut
zit de veerman te grijnzen
grijnst stil voor zich uit

echt niemand begrijpt hem
dat saai heen en weer
ze schudden hun hoofden
ze zwaaien niet meer

maar de man in zijn hut
hij leeft in een droom
vangt de wind in zijn vlaggen
geeft zijn last aan de stroom

wie betaalt, zal het krijgen
krijgt het heen en weer
want ze moeten het halen
moeten elke dag meer

oeverloos razend
op weg naar succes
heen lang voor negen
terug ver door zes

en de man in zijn hut?
hij leeft in een droom
vangt de wind in zijn vlaggen
geeft zijn last aan de stroom

nee, niemand begrijpt hem
en niemand benijdt hem
die man zonder doel

ze vinden het vreemd
het raakt kant noch wal
hoe kan hij zo leven?
wat lacht hij toch mal

de man in zijn hut
hij leeft in een droom
vangt de wind in zijn vlaggen
geeft zijn last aan de stroom

laat de wind voor hem waaien
de vlag naar hem zwaaien
hij grijnst keer op keer

heen en weer
heen en weer

Vrij naar The Fool on the Hill
van Lennon & McCartney

©️ Danny Keff